Arabistika ja islamoloogia loengud

Võimalik tellida üle Eesti. Väljapakutavate loengute hulgas on:

- Sissejuhatus araabia keelde (jaotus, tähestik, grammatika tutvustus, araabiakeelsed sõnad eesti keeles, araabia keele õpetamine Eestis)

- Araabia keele ja islami kultuuri tähendus Euroopa lingvistikale ja muudele teadustele (araabia keele olemus, islami teaduse ja kultuuri mõjud Euroopale, araabia keele mõju Euroopa lingvistikale)

- Sissejuhatus islamisse (mis on islam, kes on moslemid, islami alus ja tugisambad, islami eetika, džihaad, naise staatus, islami algallikad, islami seadus ehk šariaat, islami peamised koolkonnad, islami prohvet)

- Mida peaks teadma islamist? (lühitutvustus: mis on islam, kes on moslemid, islami alus ja tugisambad, islami algallikad, islami eetika)

- Naiste õigused islami algallikates (osa Jumala loomingust, religioosne staatus, haridus, sotsiaalne staatus, abielu, majanduslikud õigused, naiste katmine)

- Kahekõnes moslemiga (mida teada, mida vältida islamimaailmast pärit isikuga suheldes lähtudes islamist, kohalikust kultuurist ja psühholoogiast)

- Moslemist laps Eesti haridussüsteemis (millised küsimused ja mured võivad tekkida moslemist lapsega Eesti koolis või lasteaias; kuidas neid ennetada või lahendada)

- Muhammed tänapäeva islamis (islami prohveti Muhammedi poliitiline, teaduslik, sotsiaalne ja religioosne mõju tänapäeva islamile)

- Tere, Maroko! (lühifakte ja vähetuntud fakte)

- Maroko maanaise elu (faktid, väike tutvustus ja lühidokumentaali vaatamine)

- Piilume islamimaailma (eluolu ja kultuuriliste erinevuste tutvustus Maroko ja Kuveidi näitel)

- Burkast burkinini (traditsionaalsetest islamiga seotud rõivastest)

- Islam ja teadus (islami ja moslemite panus teaduse arengule)

- Islami algallikad (peamised faktid Koraani ja sunna kohta)

- Islami prohvetid (islami prohvetite tutvustus Aadamast kuni Muhammedini)

- Džihaadist ja terrorismist (islami allikad vs äärmuslased ja meedia)

- Abielu islamis (abiellumine, abieluga seotud seadused, praktika)

- Islami pärimisseadus (islami pärimisseaduse tutvustus ja võrdlus läänes levinud seadusega)

- Viimne teekond islamis (surmaga seotud seaduse ja rituaalid islamis; teispoolsus)

- Meka kaupmehed (islami seadus seoses äri- ja finantsküsimustega)

Võimalik on tellida loenguid ka muudel seonduvatel teemadel.

Email again: